Perkon, müşterilerinin sürdürülebilir başarısına katkıda bulunan bir şirket olarak müşterileri, iş ortakları, çalışanları, yatırımcıları ve tüm paydaşlarıyla birlikte geleceği yazıyor. Müşterileri için iş birliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratıyor.

Perkon 1996 yılında kuruldu

Yenilikçi OT / VT çözümleri ile 1996 yılında sektöre giren Perkon, Türkiye’nin OT/VT alanında kanaat önderidir. Ürettigi çözüm, hizmet ve inovasyonlarla Türkiye’de OT/VT sektörünün yenilikçi lideri konumuna gelmiştir.

Türkiye’nin tek uluslararası ortaklı OT / VT markası olan Perkon, kurulduğu 1996 yılından bu yana sektörün öncü şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Perkon mikro işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketler için OT/VT çözümlerini pazara sunuyor. Ürün ve hizmetlerinde yenilikcilik ve yaratıcılığı artıran şirket bugüne kadar yüzlerce firmanın büyüme yolculuğuna eşlik ederek sürdürülebilir başarının temellerini oluşturuyor.

Perkon kuruluşundan bu yana, OT/VT sektöründe ürünleri, hizmetleri ve işletme süreçleriyle getirdiği yenilikler ve dijital dönüşümde yarattığı katma değerle bu sektörün yenilikçi lideri oldu. Perkon, farklı teknolojilere yatırım yapıp, son yıllarda organik ve inorganik büyümeye bağlı olarak büyük atılımlar ve gelir artışı gerçekleştirdi. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsemiş olan Perkon sektörün ilk ve tek uluslararası ortaklı şirketi ’dir *.

Vizyon

“ Geleceği birlikte yazıyoruz. ”

Misyon

“ Müşterilerimize, iş birliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratırız. ”

İş ahlakı

Perkon, piyasa ekonomisi ilkelerine inanıyor ve bu ilkelere bağlı hareket ediyor. Müşterilerine, iş ortaklarına ve rakiplerine karşı dürüst, doğru, açık ve tutarlı olmaya önem veriyor ve tüm işlerinin hukuka, genel iş ahlâki ve prensiplerine uygunluğunu gözetiyor.

Verimlilik

Perkon, sunduğu ürün ve hizmetlerle, müşterilerin işletmelerinde verimlilik artışı sağlamaya odaklanıyor. Her sektörün, her işletmenin kendine özgü yapısını ve çağdaş yönetim tekniklerini gözeterek işletmelerin daha üretken, daha kârlı olabilmesi için gerekli bilişim araç, gereç ve hizmetleri sunuyor.

Müşteri mutluluğu

Müşterilerinin koşulsuz mutluluğu, Perkon için her şeyden önemlidir. Bu nedenle ürettiği ürün ve hizmetlerin üstün nitelikli olmasına önem veriyor. “ Toplam Kalite Yönetimi ” ni bir yönetim felsefesi olarak benimseyen Perkon, politikaların tespitinde pazarın tercihlerini ve standartları gözeterek müşterileriyle yakın ve sıcak ilişkisini sürdürüyor.

Çalışanların mutluluğu

Perkon, kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu insanlar tarafından yönetilebileceğine inanıyor. Bu nedenle, çalışanlarının sürekli eğitimine önem veriyor. İyi bir gelir düzeyi, kaliteli iş ortamı, işçi sağlığı ve güvenliği, katılımcı yönetim sağlayarak; çalışanlarının mutlu, üretken, topluma yararlı bireyler olmasını amaçlıyor.

Araştırma geliştirme

Perkon etkin araştırma ve geliştirmenin, günümüzün hızlı değişen ortamında rekabetçiliğin temel bileşeni olduğuna inanıyor. Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni ürünler yaratmak, mevcut ürünleri daha yetenekli kılmak ya da değişen teknoloji ve platformlara uyum sağlamak için araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırıyor.

* 2016 yılında Perkon’a mezzanine yatırım yapan NBK Capital Partners, 2018 yılında firma da kontrol hissedarı olmuştur. Türkiye’de 2007 yılından bu yana toplam 250 Milyon Amerikan Doları’nın üzerinde özel sermaye (private equity) ve özel durum kredisi (mezzanine) yatırımları yapmış olan NBK Capital Partners, Orta Doğu’nun en büyük ticari bankalarından olan National Bank of Kuwait’in alternatif yatırımlar yapan iştirakidir. Orta Doğu, Mısır, Fas ve Türkiye’de özel girişim sermayesi (private equity) ve mezzanine kredisi yatırımları yapan firmanın fonlarına olan taahhütler 1.2 Milyar Amerikan Dolarını aşmıştır. Firma İstanbul ofisini 2006 yılında kurmuş ve bu güne kadar gerçekleştirdiği 35 yatırımdan 10 adedini Türkiye’de gerçekleştirmiştir.